Tilbake til hovedsiden

Genealogy

På grunn av at ekle sleipinger har en tendens til å misbruke andre personers identitet,
er levende slektningers fødselsdata fjernet.

Oversikten er delt i åtte grener:

Martin's familie

  1. Viktil: Farfars aner og etterkommere
  2. Haugan: Farmors aner og etterkommere
  3. Austvik: Morfars aner og etterkommere
  4. Nordfjærn: Mormors aner og etterkommere

Micheline's familie

  1. Evrard: Farfars aner og etterkommere
  2. Schul: Farmors aner og etterkommere
  3. Steyaert: Morfars aner og etterkommere
  4. Detry: Mormors aner og etterkommere

Etterkommere etter Martins foreldre

Etterkommere etter Michelines foreldre